Lokale penge, der gør gavn

Sparekassen Danmark Fonden Hvetbo er en erhvervsdrivende fond, der har til formål

  • at udøve virksomhed, eventuelt via datterselskaber, gennem investeringer i garantbeviser, aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer af enhver art, og gennem investeringer i pantebreve, fast ejendom og lignende
  • at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål, primært i Sparekassen Hvetbos oprindelige virkeområde.

Seneste nyt

Søg om støtte til dit projekt

Fondens uddelingsområder